Puheterapia


Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä lapsen lähiympäristön, kuten perheen, päivähoidon, koulun ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Yleisimpiä puheterapeutin kuntouttamia osa-alueita:

  • Puheen tuoton vaikeudet
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Vuorovaikutuksen haasteet
  • Autismikirjon häiriöt
  • Kehitysvammaisuus
  • Valikoiva puhumattomuus (mutismi)
  • oraalimotoriikan vaikeudet
  • syömisen ja nielemisen pulmat
  • lukeminen ja kirjoittaminen