Tietoja minusta


Olen valmistunut puheterapeutiksi Turun yliopistosta vuonna 2010. Opintoihin kuuluvan pitkän harjoitteluni suoritin kunnallisella puolella. Olen työskennellyt kuntoututtava puheterapeuttina yksityisellä sektorilla vuodesta 2010 lähtien.

Työskentelen pääosin lasten kuntoutuksen parissa, mutta asiakaskuntaani kuuluu myös nuoria ja aikuisia.  Työskentelen pääasiassa pääkaupunkiseudella lähiasiakkaiden parissa, mutta viime aikoina olen innostunut myös toteuttamaan etäkuntoutusta. Pääasiallisesti työskentelen lasten ja nuorten parissa, joilla on autismin kirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, kehitysvamma tai puheen tuottamisen vaikeus. Pyrin työskentelemään voimakkaasti yhteisöllisellä otteella, ottaen kuntoutukseen mukaan niin perheen kuin päiväkodin/ koulunkin.

Sydäntäni lähellä on erityisesti vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä kommunikaation mahdollistaminen ja tukeminen puhetta tukevilla ja korvaavilla menetelmillä (kuvakommunikaatio, tukiviittomat, puhelaitteet, pikapiirtäminen). Vuonna 2021 tikoteekki myönsi minulle voimauttava vuorovaikuttaja -osaamismerkin.

Kelan kustantamaa kuntoutusta toteutan vuonna 2022 puheterapeutti Annika Nummelan alihankkijana.

lisäkoulutukset:

 - Myofunktionaalisen ajattelun perusteet puheterapeuteille

- Moniammatillinen näkökulma autismikirjon varhaiskuntoutukseen

- Aistitiedon käsittelyn haasteet lapsiperheiden arjessa

- Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä?

- Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet sekä syventävä koulutus

- Pivotal Response Training

- ICF toimintakyky

- Neuropsykiatriset oirekuvat ADHD ja Aspergerin oireyhtymä

- Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä

- Kognitiivinen vanhemmuus

- Kielijänne -tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

- Kohtaamisia terapiatyössä

- Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta

- Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

-  OPT1, A three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy

- PECS Basic Training

- Toimivan kommunikaatiomateriaalin suunnittelu ja käyttö

- Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa