Tietoja minusta


Olen valmistunut puheterapeutiksi Turun yliopistosta vuonna 2010. Opintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun suoritin kunnallisella puolella. Olen työskennellyt kuntoututtavana puheterapeuttina yksityisellä sektorilla vuodesta 2010 lähtien.

Työskentelen lähinnä lasten kuntoutuksen parissa, mutta asiakaskuntaani kuuluu myös nuoria ja aikuisia.  Työskentelen pääasiassa pääkaupunkiseudella lähiasiakkaiden parissa, mutta viime aikoina olen innostunut myös toteuttamaan etäkuntoutusta. Pääasiallisesti työskentelen lasten ja nuorten parissa, joilla on autismin kirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, kehitysvamma tai puheen tuottamisen vaikeus. Pyrin työskentelemään voimakkaasti yhteisöllisellä otteella, ottaen kuntoutukseen mukaan niin perheen kuin päiväkodin/ koulunkin.

Sydäntäni lähellä on erityisesti vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä kommunikaation mahdollistaminen ja/tai tukeminen puhetta tukevilla ja korvaavilla menetelmillä (kuvakommunikaatio, tukiviittomat, puhelaitteet, pikapiirtäminen). Vuonna 2021 tikoteekki myönsi minulle voimauttava vuorovaikuttaja -osaamismerkin.

Minulla on voimassa oleva sopimus kelan kanssa puheterapian toteuttamisesta Helsingin, Vantaan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Nurmijärven, Sipoon sekä Tuusulan alueilla.

lisäkoulutukset:

- Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet sekä syventävä koulutus

- Moniammatillinen näkökulma autismikirjon varhaiskuntoutukseen

- Aistitiedon käsittelyn haasteet lapsiperheiden arjessa

- Läsnäolo ja kehotietoisuus vuorovaikutuksen tukena

- Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

- Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta


- Myofunktionaalisen ajattelun perusteet puheterapeuteille

- Kielijänne -tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

- Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä?

- OPT1, A three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy

- Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa

- Puheen ymmärtäminen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

- Lukikuntoutuksen palaset haltuun


- PECS Basic Training

- Toimivan kommunikaatiomateriaalin suunnittelu ja käyttö

- Pivotal Response Training


- Mentalisaatio kuntouttajan mielessä

- Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa

- Hengitys työvälineenä

- Neuropsykiatriset oirekuvat ADHD ja Aspergerin oireyhtymä

- Terapeuttisuuden peruspalikat ja lasta kuunteleva leikki puheterapeutin työvälineenä

- Kognitiivinen vanhemmuus

- Kohtaamisia terapiatyössä

- ICF toimintakyky

- Behaviour change techniqueskielitaito ja kommunikaatiokeinot:

Terapian toteutan suomen kielellä. Ohjaustilanteet ja keskustelut vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa sujuvat luontevasti myös englanniksi.

Käytän työssäni seuraavia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja: kuvat, kommunikaatiokansiot, puhelaitteet, tukiviittomat, pikapiirtäminen.